Батлер тура 11   ср, 29 июня 2011 г.

17 18 19 20 21 22 23 24

     DLR: N        VUL: None
  J432 
  86 
  873 
  AKT3 
 AT 17 KQ
 K AQJ7532
 AK962 QT5
 J9874 Q
  98765 
  T94 
  J4 
  652 
Количество взяток, которое можно взять
при "оптимальном" розыгрыше и защите
с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 0 6 0 0 3 E 11 7 12 12 9
S 0 6 0 0 3 W 11 7 12 12 9
minimax = 6 E, -980
 
BRD: 17 DLR: N VUL: None dtm = -910 IMPs
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW
204 304 5 E K +1 -420  10,00  -10,00 
202 302 4 E 5 +2 -480  10,00  -10,00 
206 306 4 E 8 +3 -510  9,00  -9,00 
4 104 4 E J +3 -510  9,00  -9,00 
6 106 6 W K = -920  0,00  0,00 
205 305 6 E A = -980  -2,00  2,00 
3 103 6 W 8 +1 -1010  -3,00  3,00 
203 303 6 E 2 +1 -1010  -3,00  3,00 
201 301 6 E 9 +1 -1010  -3,00  3,00 
2 102 6 E 5 +1 -1010  -3,00  3,00 
5 105 6 E 9 +1 -1010  -3,00  3,00 
1 101 6 E 6 +1 -1010  -3,00  3,00