Батлер тура 8   ср, 29 июня 2011 г.

25 26 27 28 29 30 31 32

     DLR: N        VUL: EW
  862 
  J 
  T2 
  KJ98743 
 AKQT73 25 9
 A972 Q6543
 76 AKQ95
 A Q2
  J54 
  KT8 
  J843 
  T65 
Количество взяток, которое можно взять
при "оптимальном" розыгрыше и защите
с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 1 1 1 1 5 E 12 12 12 12 8
S 1 1 1 1 5 W 12 12 12 11 8
minimax = 6NT W, -1440
 
BRD: 25 DLR: N VUL: EW dtm = 20 IMPs
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW
4 104 7 W J -2    +200 5,00  -5,00 
6 106 7 E 6 -2    +200 5,00  -5,00 
1 101 6 E 10 -1    +100 2,00  -2,00 
3 103 6 E 6 -1    +100 2,00  -2,00 
202 302 6 E 6 -1    +100 2,00  -2,00 
201 301 6 E 6 -1    +100 2,00  -2,00 
206 306 6 E J -1    +100 2,00  -2,00 
2 102 6 E 6 -1    +100 2,00  -2,00 
205 305 3NT S A -7 -350  -9,00  9,00 
203 303 5 W J +1 -680  -12,00  12,00 
5 105 6 E 2 = -1430  -16,00  16,00 
204 304 6 E 10 = -1430  -16,00  16,00